ANSI radna skupina za usluge i signalizaciju


ANSI radna skupina za usluge i signalizaciju
T1S1
* * *
• T1S1

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.